Extern Vertouwenspersoon 


Experts4You kan binnen jouw organisatie bekwame als Extern Vertrouwenspersoon optreden. De functie omvat drie kernverantwoordelijkheden die bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving:


🤝 Ondersteuning en begeleiding van werknemers die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten, discriminatie en integriteit.


📢 Informeren en verduidelijken van de procedures, inclusief het voorstellen van de vertrouwenspersoon en hoe er contact kan worden opgenomen.


🔍 Adviseren en attenderen van het management over het beleid en de aanpak van mogelijke knelpunten.


Wat zorgt ervoor dat een Extern Vertrouwenspersoon zich onderscheidt?


De extern vertrouwenspersoon kenmerkt zich door onafhankelijkheid en neutraliteit, omdat deze buiten de traditionele hiërarchie van de organisatie opereert. Deze positie garandeert objectiviteit (eerlijk en onbevooroordeeld) en biedt werknemers de mogelijkheid om gevoelige zaken te delen zonder vrees voor repercussies.

Bovendien waarborgt een extern vertrouwenspersoon vertrouwelijkheid en anonimiteit, wat essentieel is om openhartige gesprekken over gevoelige onderwerpen te bevorderen.

Een extern vertrouwenspersoon heeft een achtergrond in coaching en conflictbemiddeling, wat bijdraagt aan effectieve begeleiding en advies op maat.


In het kort: een Extern Vertrouwenspersoon biedt voordelen op het gebied van onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, expertise en objectiviteit!

Voor de flexibele inzet van een  ervaren Vertrouwenspersoon kan een voordelig MKB-Abonnement worden afgesloten.


Experts4You staat voor een prettige én effectieve samenwerking!